Ballerup Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2011 på 181 ha, hvilket udgør 5,6 % af kommunens areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering (i årene 2010-2011) og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

9

0

53

4

0

211

277

2008

9

0

53

4

0

211

277

2010

12

0

53

5

0

212

282

Projekt afsluttet

11

0

61

8

0

221

301

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

20

0

63

4

0

68

154

2008

20

0

63

4

0

68

154

2010

21

0

63

7

0

69

161

Projekt afsluttet

26

0

55

17

0

83

181