Assens Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Assens Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Assens Kommune  (229 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 3.992 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 3.730 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Assens Kommunes hjemmeside .