Allerød Kommune

 

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Allerød Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Allerød Kommune  (2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 855 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 671 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

 

 

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

 

 

Læs mere om naturbeskyttelse på Allerød Kommunes  hjemmeside.