Allerød Kommune

 

På billedet ses forsiden af Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Allerød Kommune rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Allerød Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Allerød Kommune  (2 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 855 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 671 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

  Antal områder med de forskellige naturtyper

Antal hektar med de forskellige naturtyper  

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

  Antal hektar med de forskellige naturtyper

Læs mere om naturbeskyttelse på Allerød Kommunes  hjemmeside.