Albertslund Kommune

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i kommunen.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal områder med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Det samlede § 3-areal i kommunen er i 2012 på 74 ha, hvilket udgør 3,2 % af kommunens areal.

Kommunen har selv gennemført en opdatering af den vejledende § 3-registrering og gennemgået den eksisterende § 3-registrering samt eftersøgt ny § 3-natur. § 3-registreringerne er opdateret i Danmarks Miljøportal. De tal, der opgives under projekt afsluttet, er kommunens tal.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

11

0

13

0

0

54

78

2008

17

0

16

1

0

76

110

2010

17

0

16

1

0

76

110

Projekt afsluttet

17

0

16

1

0

76

110

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

26

0

14

0

0

16

56

2008

33

0

20

1

0

20

74

2010

33

0

20

1

0

20

74

Projekt afsluttet

33

0

20

1

0

20

74

 

Læs mere om naturbeskyttelse i Albertslund Kommune på kommunens hjemmeside

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning