Ærø Kommune

Billedet viser forsiden på Naturstyrelsens opdatering af paragraf 3-registreringer rapport.

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Ærø Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Ærø Kommune  (180 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 653 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.187 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

  Figuren viser vejledende paragraf 3-registrerede arealer i Ærø Kommune

  Figuren viser antal områder i tal.

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  Figuren viser vejledende paragraf 3-registrerede arealer i Ærø Kommune - i hektar.

  Figuren viser antal hektar i tal.

Læs mere om beskyttet natur på Ærø Kommunes hjemmeside.