Ærø Kommune

 

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Ærø Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Ærø Kommune  (180 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 653 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 1.187 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

 

 

Læs mere om beskyttet natur på Ærø Kommunes hjemmeside.