Aarhus Kommune

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Aarhus Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Aarhus Kommune  (850 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 2.724 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 2.645 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs mere om naturbeskyttelse på Aarhus Kommunes  hjemmeside .