Aalborg Kommune

  undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Aalborg Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Aalborg Kommune  (2,6 Mb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 7.875 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 14.663 hektar.

Antal områder med de forskellige naturtyper

  undefined

  undefined

Antal hektar med de forskellige naturtyper 

  undefined

  undefined

Læs mere om beskyttet natur på Aalborg Kommunes på  hjemmeside . Her kan du også finde kommunens egen rapport over deres kortlægning af § 3-natur i perioden 2008-2013.