Aabenraa

undefined

Naturstyrelsen har offentliggjort resultaterne af opdateringen af § 3-registreringer i Aabenraa Kommune.

Rapporten kan læses her:

Naturstyrelsens opdatering af registrering af § 3-natur i Aabenraa Kommune  (225 Kb)

Herunder er figurer og tabeller, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper fordelt på antal og hektar i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets start og afslutning.

Ved projektets afslutning er der i alt registreret 5.978 arealer med § 3-beskyttet natur fordelt på 7.563 hektar.

Antal områder med de forskellige typer af natur

undefined

    undefined

Antal hektar med de forskellige typer af natur

  undefined

undefined

Læs mere om naturbeskyttelse på Aabenraa Kommunes  hjemmeside .