Information til kommunerne

undefined

Information til kommunerne

2015.12 Vejledning til at finde statens besigtigelser i Miljøportalen                      
Vejledning for myndigheder, lodsejere m.fl. til at finde detaljerede oplysninger om besigtigelserne i Naturstyrelsens § 3-projekt.

2014.08 Status og afslutning af Naturstyrelsens opdatering af den vejledende § 3-registrering i samarbejde med kommunerne
Brev til kommunerne den 18. august 2014 om status og afslutning på Naturstyrelsens opdatering af den vejledende  § 3-registrering i samarbejde med kommunerne. Den medsendte vejledning, som omtales i brevet, er den drejebog til kommunernes håndtering af § 3-data fra Naturstyrelsen som kommuner har fået medsendt sammen med det konkrete datasæt.

2014.01 Introduktion til kommunerne når Naturstyrelsens § 3-data kommer i høring
Dokumentet er en præsentation, som er udarbejdet til et møde i naturnetværket for kommunerne i Region Sjælland, og også benyttet til møder i andre naturnetværk.
Hvis der er naturnetværk, som ønsker at få en tilsvarende præsentation, så kontakt projektledelsen.

2014.01 Drejebog til kommunernes håndtering af § 3-data fra Naturstyrelsen
(Opdateret d. 27. januar 2014)
Drejebog tiltænkt som hjælp til kommunernes håndtering af det § 3-data, som Naturstyrelsen (NST) leverer til de enkelte kommuner i forbindelse med § 3-registreringsprojektet.
Her findes en beskrivelse af, hvordan kommunerne kan melde tilbage på de enkelte registreringer, samt en generel hjælp til kommunerne, om hvordan man, som kommune kan vælge, at forholde sig til de af NST leverede data i høringsperioden mellem endt feltarbejde og offentliggørelse af resultater.

2014.01 Brev til kommunerne om hvornår § 3-data kommer i høring

2014.01 Brev med vejledning til kommunerne om oprettelse af bruger i Danmarks Miljøportal


Tidligere breve


2011 12. Liste med kommuneplan 2011 - 2013

2011 12. Kort med kommunefordeling 2011 - 2013

2011 12. Brev til kommunernes teknik og miljøafdeling om tidsplan for § 3 projektet

2011 04. Brev fra Naturstyrelsen til kommunernes teknik- og miljøforvaltninger

2011 02. Brev fra miljøministeren til alle landets borgmestre

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning