Information til kommunerne

undefined

Information til kommunerne

2014.08 Status og afslutning af Naturstyrelsens opdatering af den vejledende § 3-registrering i samarbejde med kommunerne 

Brev til kommunerne den 18. august 2014 om status og afslutning på Naturstyrelsens opdatering af den vejledende  § 3-registrering i samarbejde med kommunerne. Den medsendte vejledning, som omtales i brevet, er den drejebog til kommunernes håndtering af § 3-data fra Naturstyrelsen som kommuner har fået medsendt sammen med det konkrete datasæt.

2014.01 Introduktion til kommunerne når Naturstyrelsens § 3-data kommer i høring
Dokumentet er en præsentation, som er udarbejdet til et møde i naturnetværket for kommunerne i Region Sjælland, og også benyttet til møder i andre naturnetværk.
Hvis der er naturnetværk, som ønsker at få en tilsvarende præsentation, så kontakt projektledelsen.

2014.01 Drejebog til kommunernes håndtering af § 3-data fra Naturstyrelsen
(Opdateret d. 27. januar 2014)
Drejebog tiltænkt som hjælp til kommunernes håndtering af det § 3-data, som Naturstyrelsen (NST) leverer til de enkelte kommuner i forbindelse med § 3-registreringsprojektet.
Her findes en beskrivelse af, hvordan kommunerne kan melde tilbage på de enkelte registreringer, samt en generel hjælp til kommunerne, om hvordan man, som kommune kan vælge, at forholde sig til de af NST leverede data i høringsperioden mellem endt feltarbejde og offentliggørelse af resultater.

Tidligere breve

2011 04. Brev fra Naturstyrelsen til kommunernes teknik- og miljøforvaltninger

2011 02. Brev fra miljøministeren til alle landets borgmestre