Hele landet

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i Danmark.

Herunder er en figur og en tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008 og 2010:

  1. Antal arealer med de forskellige typer af natur

  2. Antal hektar med de forskellige typer af natur

Når serviceeftersynet er afsluttet for hele landet, viser figurer og tabeller også den opdaterede registrering under "Projektet afsluttet".

Antal arealer med de forskellige typer af natur

undefined

Antal områder

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

43.018

11.989

45.868

16.353

5.210

116.047

238.485

2008

43.028

11.989

45.869

16.351

5.210

116.051

238.498

2010

42.443

11.935

46.196

16.663

5.213

119.211

241.661

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal hektar med de forskellige typer af natur

undefined

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

96.057

84.377

92.241

27.665

44.207

64.344

408.891

2008

96.076

84.384

92.242

27.653

44.210

63.927

408.492

2010

94.821

84.444

92.894

27.118

44.179

64.524

407.980

Projekt afsluttet

 

 

 

 

 

 

 

 

Film om beskyttede naturområder


Savner du noget?


1000 gode grunde til at bevare naturen


Hvordan styrker vi naturens artsrigdom?

Flere film - gode råd til naturpleje

Film om rewilding  
Film om engfuglepleje  
Film om kogræsningslaug  
Film om leslåning