Hele landet

Denne side giver en status for registreret beskyttet § 3-natur i Danmark efter gennemførsel af § 3-opdateringsprojektet.

Herunder er en figur og en tilhørende tabel, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008, 2010 samt ved projektets afslutning, opgjort i antal hektar med hver type af natur.

Man kan endvidere finde en nyere arealopgørelse over § 3-natur her.

Antal hektar med de forskellige typer af natur

Vejledende §3-registrerede arealer i Danmark opgjort i hektar

Antal hektar

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

I alt

2006

96.057

84.377

92.241

27.665

44.207

64.344

408.891

2008

96.076

84.384

92.242

27.653

44.210

63.927

408.492

2010

94.821

84.444

92.894

27.118

44.179

64.524

407.980

Projekt afsluttet (januar 2015)

 109.614

 84.502

 100.637

 34.003

 46.900

 69.146

 444.803