Aftale om projektet

undefined

Aftale om projektet

  1. Aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur

  2. Aftalens bilag 1: A. Krav til opdateret § 3-registrering i perioden 2011-2013 og B. Krav til kommunernes vedligeholdelse af § 3-registrering

  3. Aftalens bilag 2: Behov for forbedrede funktioner i Danmarks Miljøportal i forbindelse med kommunernes opdatering af den vejledende §3 registrering

  4. Kommissorium for styregruppe mellem Naturstyrelsen og KL om aftalen om opdatering af § 3-naturregistreringen