Lysåbne naturtyper

Du skal zoome på kortene før du kan se områderne.