Lysåbne naturtyper

Du skal zoome på kortene før du kan se områderne.

Arealstørrelse for sammenhængende lysåbne § 3-arealenheder

Rød: under 0,25 haUnder 0,25 ha

Orange: 0,25-1 ha0,25-1 ha

Gul: 1-3 ha1-3 ha

Lysegrøn: 3-10 ha3-10 ha

Mørkegrøn: Over 10 haOver 10 ha

Arealstørrelse for hver enkelt lysåben § 3-arealenhed

Lysåbne naturtyper

Lysåbne naturtyper - det betyder farverne på kortet

Grøn: EngEng

LIlla: HedeHede

Brun: MoseMose

Orange: OverdrevOverdrev

Blå: StrandengStrandeng

Gul: Slette - på sigt p3Slette - på sigt p3

Prikket lilla: HvidklitHvidklit

Alle Miljøstyrelsens digitale kort ligger også på Miljøgis:
Se kort over lysåbne naturtyper på MiljøGis