Landskabets karakter

Et landskab består helt overordnet af et naturgrundlag, en række kulturhistoriske spor og så den oplevelse, det giver.

Naturgrundlaget er terrænet, som det er skab af isen under de sidste istider og siden er formet af vind, vejr og plantevækst.

Kulturgrundlaget er de spor, som generationers brug af landskabet har efterladt siden mennesker kunne fælde træer, bygge, grave og pløje. Spor der kan ses som bebyggelse, veje, skel hegn, skove, marker og tekniske anlæg

Landskabet er det vi ser, den visuelle oplevelse: det åbne og enkle med store udsigter. Det sammensatte, der løbende ændrer udtyrk, når vi bevæger os gennem landskabet. Det kontrastfyldte, hvor marken møder skoven eller havet møder klinten. En fremtrædende bakke med udsigt eller kirken højt i landskabet.

Læs mere om landskabet i Landskabsatlas for Langeland Kommune