APROPOS Kommuneplanlægning

APROPOS Kommuneplanlægning er en elektronisk ”samlemappe”.

Intentionen med APROPOS er, at der løbende udsendes udgivelser om emner, der har relation til kommunernes planlægning. Der kan være tale om faktablade og vejledning mv., som kan være nyttige som inspiration for kommunerne i deres arbejde med planlægningen.

 

Læs Apropos om Vand- og naturplaner i fokus

Læs Apropos om Landskabskaraktermetoden og byudvikling

Læs Apropos om Geologi i kommuneplanlægningen for det åbne Land

Læs Apropos om Kulturmiljøet i kommuneplanlægning for det åbne land

Læs Apropos om Kommuneplanlægning for Biogasanlæg

Læs Apropos om Planlægning i kystnærhedszonen

Læs Apropos om Nye muligheder i byranden

Læs Apropos om Større, sammenhængende landskaber

Læs Apropos om Landskabsatlas og formidling af landskabskortlægningen