Landskabsinteresser

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, og de områder, der har særlig regional, national eller international betydning.

Hvem har ikke stået i et landskab, der tager pusten fra én med sin skønhed eller styrke? Eller oplevet et landskab, der er forandret, fordi det er blevet bebygget eller fordi dét, som før fangede øjet, er fjernet eller udkonkurreret af noget andet? Ikke at ønske at verden skal stå stille eller landskabet forblive uforandret, men fordi det betyder noget, hvor og hvordan forandringerne sker.

 

Landskabets opbygning

Et landskab består groft sagt af et naturgrundlag, en række kulturhistoriske spor og så det, vi sanser eller oplever. Naturgrundlaget er terrænet, som det er skabt af isen under sidste istid og siden er formet af vind, vejr og plantevækst. Kulturhistorien er de spor, generationers brug af landskabet har efterladt, siden vi mennesker kunne fælde træerne, bygge, grave og pløje. Spor der kan ses som bebyggelse, veje, skel, hegn, skove, marker og tekniske anlæg. Men landskabet er også oplevelsen af: Det åbne og enkle med lange kig. Det sammensatte, der løbende ændrer udtryk, når vi bevæger os i det. Det kontrastfyldte, hvor marken møder skoven eller klinten havet. En fremtrædende bakke med udsigt eller kirken højt i landskabet.

Læs mere om landskabets opbygning

Mit personlige landskab

Mitlandskab.dk er Miljøstyrelsens film om de danske landskaber. Filmene er blevet til gennem interview med fire danskere, som bor og færdes i forskellige landskaber. Filmene tager udgangspunkt i landskabsoplevelser fra bakkelandskab, kyst, ådal, sø og skov, som er eksempler på karakteristiske danske landskaber.

> Se filmene: Mit personlige landskab