Geologi i landskabet

Det danske landskab viser mange steder stadig spor efter de geologiske processer, der rækker flere millioner år tilbage.
For at bevare disse spor, har Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort, som viser de mest værdifulde geologiske områder. Kortet hjælper bl.a. kommunerne og regionerne med at tage hensyn til de vigtige steder i den fysiske planlægning.

Det danske landskabs historie rækker næsten 2 milliarder år tilbage, og de geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Mange steder i landet kan man se eksempler fra denne geologiske historie, fx viser Lønstrup Klint indlandsisen som bulldozer, og fossiler i Karlstrup Kalkgrav afspejler fortidens liv.

Kort over værdifulde geologiske områder i Danmark

Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland udarbejdet et kort over værdifulde geologiske områder i Danmark. Kortet er først og fremmest til brug for kommuner og regioner i deres planlægning, men vil også være til glæde for alle geologiinteresserede mennesker. Kortet er digitalt, og til hvert område er knyttet en hjemmeside med en kort geologisk beskrivelse af det. Der findes ca. 400 områder på kortet, og de er af oversigtsmæssige grunde opdelt efter regioner eller delregioner.

Hele Danmark:

Værdifulde geologiske interesseområder på kort  

Om kortet

For at sætte fokus på de vigtigste geologiske steder har Miljø- og Fødevareministeriet tidligere udpeget ca. 200 nationale geologiske interesseområder. Tilsammen illustrerer og dokumenterer de landets geologiske historie. Disse områder indgår i det ovennævnte kort.

Nationale geologiske interesseområder på kort

Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, når der planlægges for det åbne land.

Geo-hensyn i kommuneplaner

Kortene giver kommunerne et redskab til kommuneplanlægningen, fordi kommuneplanerne som noget nyt skal vise de mest værdifulde geologiske områder og beskrive, hvilke hensyn der skal tages til dem.

Oplysningerne kan bl.a. bruges til at finde den bedst mulige placering af nye veje, boliger, råstofgrave og skovtilplantninger. Det kan fx være ønskeligt at beskytte overgange mellem forskellige geologiske landskabsformer, så man kan se deres indbyrdes sammenhæng, eller det kan være nødvendigt at sikre, at smeltvandsaflejringer ikke graves bort i deres helhed.

Apropos - geologi i kommuneplanlægningen for det åbne land

Geologisk Set

For at øge opmærksomheden på de geologiske interesseområder har Miljøstyrelsen i samarbejde med andre udgivet en bogserie – "Geologisk set". Bøgerne indeholder beskrivelser af de geologiske interesseområder og kan bruges som ekskursionsguide.

5 bøger i serien Geologisk set er udkommet:

Bogen om 'Den Sjællandske Øgruppe' er under udarbejdelse i Geocenter København. Den forventes at udkomme i 2011.

Kystområder

Endvidere er 99 nationale interesseområder langs den danske kyst udpeget og beskrevet i publikationen

Disse områder indgår også i kortet over værdifulde geologiske områder i Danmark.

GeoSites

Nogle områder har international betydning for forskning og undervisning. I Danmark er der udpeget 38 sådanne GeoSites, fordelt på 12 temaer.

Europarådet

Europarådets ministerkomite vedtog i 2004 en række anbefalinger vedrørende bevaring af den geologiske arv og områder af speciel geologisk interesse. Anbefalingen (på engelsk) kan læses her