Vindmøller

Vindmøller er synlige på lange afstande og har derfor en væsentlig visuel indflydelse på landskabet omkring dem.

I udformningen af vindmøllerne og i overvejelserne om placering af vindmøller, dvs. ved valg af sted, opstillingsmønster og udseende af vindmøllerne skal landskabspåvirkningen søges minimeret, så vindmøllerne indpasses bedst muligt i de bedst egnede landskaber. Miljø- og Fødevareministeriet vejleder om landskabspåvirkningen af anlæggene.

Rapporten beskriver de problemstillinger, der knytter sig til visuelle påvirkninger fra store vindmøller på land. Analyserne omhandler problemstillinger, der knytter sig til det visuelt-æstetiske omkring store vindmøllers udtryk, opstillingsmønstre mv, set i et landskabsarkitektonisk perspektiv. Undersøgelsesarbejdet bygger videre på tidligere lignende undersøgelser udarbejdet af det tidligere Miljøministerium, særligt Opstilling af store vindmøller i det åbne land – en undersøgelse af de visuelle forhold fra 1996 og Store vindmøller - en undersøgelse af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller ved større industrianlæg fra 1996.

Store vindmøller i det åbne land - en vurdering af de landskabelige konsekvenser, 2007