Solenergi

Opsætning af solenergianlæg vil ofte være en balance mellem på den ene side ønsket om at fremme vedvarende energitiltag gennem bl.a. opsætning af solenergianlæg og på den anden side ønsket om at bevare og værne om landskabernes og boligområdernes visuelle fremtoning.

For at vejlede og skabe større klarhed over en række problemstillinger i forhold til at sætte solenergianlæg op, udarbejdede Miljø- og Fødevareministeriet i 2013 en vejledende udtalelse, med det formål at gøre det lettere at få overblik over reglerne i forbindelse med opsætning af solceller og solfangere både på tage og på jorden, i byen og på landet.

I forbindelse med ressortomlægningen efter folketingsvalget i 2015, er fx  planlægning for solenergianlæg blevet overført til Erhvervs- og Vækstministeriet. Landskabspåvirkningen af anlæggene vejleder Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelsen, om. Naturstyrelsens vejledende udtalelse fra 2013 om opsætning af solenergianlæg omfatter landskabelige aspekter foruden de planlægningsmæssige.

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg, 2013