Landbrugsanlæg

Landbrugets bygninger og anlæg bliver stadigt større og mere industrielt prægede. Samspillet mellem landskabet og landbrugets store bygninger og biogasanlæg kan komme til at få en betydelig indflydelse på landskabet i fremtiden.

Miljøministeriet og KL har med støtte fra Realdania udviklet viden om og metoder til en samlet landbrugsplanlægning med særligt fokus på planlægning for landbrugets store bygninger og anlæg i robuste områder med henblik på, at karakteristiske og oplevelsesrige landskaber ikke forringes. Med fokus på dialog og vidensdeling er landskabskarakteranalysen her brugt sammen med bl.a. jordbrugsanalyser og handlingsplaner, som grundlag for en god landbrugsplanlægning.

Projektet tager udgangspunkt i tre eksempelkommuner: Esbjerg, Skive og Faaborg-Midtfyn kommuner, der repræsenterer en række forskellige landbrugsstrukturelle og landskabelige udfordringer og muligheder for lokaliseringen af landbrugets store bygninger og anlæg.

Landbruget og landskabet i kommuneplanlægningen