Invasiv-indberetningsportalen er overgået til et nyt indberetningssystem

Kære bruger af Miljøstyrelsens indberetningsportal for invasive arter.

Miljøstyrelsens indberetningsportal for invasive arter er overgået til et nyt indberetningssystem. Du skal fremover indberette observationer af de invasive arter i den nationale artsportal Arter.

Arter.dk er en brugerbaseret artsdatabase, hvor alle kan være med til at samle viden og registrere fund af arter, der lever i Danmark. Brugere og eksperter kan hjælpe hinanden med at validere fundene, hvilket giver forskere og forvaltere bedre viden om arternes udbredelse og dermed styrket viden til at forstå, bl.a. hvor og hvordan biodiversiteten kan forbedres.

Indberetningerne af invasive arter er en central del, i forhold til at opdage introduktion af nye invasive arter og overvåge udviklingen af de etablerede invasive arter. De verificerede observationer fra den gamle indberetningsportal kan findes som datasæt i arter. Gamle indberetninger er anonyme, dvs. uden oprindelige personfølsomme informationer.

Hvis du støder på problemer ift. indberetning af invasive arter, eller ønsker du at indsende videoklip, kan du altid kontakte Miljøstyrelsen via Obfuscated Email.

Miljøstyrelsen glæder sig til fremover at modtage dine indberetninger af invasive arter i Arter.

Tryk her for at fortsætte til 

Gå til arter.dk