Læringsmateriale om Invasive arter

Har du nogensinde hørt om plettet voldsnegl, som æder planter i folks haver? Eller om kæmpe bjørneklo, der findes mange steder i Danmark?

Mennesker har altid taget planter og dyr med fra et sted til et andet, hvor de ikke hører naturligt hjemme. Nogle af de indførte arter bliver invasive og spreder sig på bekostning af naturligt hjemmehørende arter. De truer derved natur og biodiversitet, og globaliseringen er med til at forværre problemet. 

Miljøstyrelsen har i samarbejde med læringskonsulenter Bettina Brandt, Troels Gollander og Kaare Øster, udarbejdet et læringsmateriale om invasive arter og de problem, de skaber. Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin og består af en elevbog, aktivitetshæfte og lærervejledning. Læringsmaterialet findes online, men skoler kan også bestille det (gratis) i fysisk form som klassesæt. 

Når en skole bestiller et klassesæt, følger en materiale pakke med. Den består af: 

I Miljøstyrelsens online mediearkiv er der desuden mulighed for at finde mere information om invasive arter og få inspiration fra lignende undervisningsmateriale.

Obfuscated Email- skriv gerne ønsket antal eksemplarer (mindst 25 stk) i bestillingen.

 

 

Elevbog

Denne elevbog belyser invasive arter og mange af de problemstillinger som invasive arter medfører. Man kan bl.a. læse om

  • mange invasive dyr og planter
  • effekten af de invasive arter
  • spredning af arter fra sted til sted
  • bekæmpelse af invasive arter
  • regler, forbud og lovgivning
  • overvågning af invasive arter
  • invasive arter på globalt plan
  • den etiske problematik.   

Download en digital version her.

Aktivitetshæfte

Dette hæfte består af en række aktiviteter, som kan laves i supplement til elevbogen.

Trin for trin beskriver de enkelte aktivitetsark, hvordan der kan arbejdes videre med invasive arter på en sjov, motiverende og vedkommende måde.

Eleverne skal på jagt efter invasive arter, producere videoklip og plakater, søge efter kilder på nettet, tegne, lave oplysnings-kampagner og diskutere løsningsforslag. 

Download en digital version her.

Lærervejledning

Lærervejledning til undervisning i invasive arter på 7.–9. klassetrin.

Dette digitale hæfte supplerer indholdet i aktivitetshæftet "Invasive arter – dyr og planter i Danmark".

Som underviser kan man i vejledningen finde inspiration og ideer til aktiviteterne i aktivitetshæftet.

Bemærk at lærervejledningen kun findes i digital udgave.   

Download lærervejledningen her 

Mediearkiv

57.85 Skov- og Naturstyrelsen
Bekæmpelse af Bjørneklo
Miljø- og Energiministeriet, 2000.

 

57.85 Hans Nielsen
Forebyggelse og bekæmpelse af invasiveplantearter
Det Økologiske Råd, 2008.

 

58.95 Steen Agger
Mårhunden – og andre invasive arter
Forlaget Grimbart, 2019.

 

57.85 J. Kollmann m.fl.
Invasive plantearter i Danmark
Biofolia, 2010.

 

57.13 Jan Kjærgaard Jensen
& Hans Erik Svart
Invasive planter – uønskede arter
Natur og Museum, nr. 3, 2008.

 

58.2 Peter Bering
Danmarks nye dyr
Gyldendal, 2016.

 

64.17 Miljøstyrelsen og Hotel- og Restaurantskolen
If you can’t beat them, eat them
Miljø- og Fødevareministeriet, 2019.

Invasion af fisk

Øvelse om prognoser for, hvordan invasive arter spreder sig i nyemiljøer. Relaterer sig til FN’s verdensmål nr. 15. 

 

GISD

IUCN's database (Global Invasive Species Database) indeholder informationer om invasive arter på globalt plan.

 

Arter.dk

På den brugerbaseret artsportal Arter.dk, kan man indberette fund af invasive arter og se hvilke arter der findes i hele Danmark.

Landbrugsstyrelsen – Plantesundhed på skemaet
Lær mere om karantæneskadegørere og deres effekt på naturen.

Danmarks Radio - Biodiversitet

Her kan du lære om vild natur, biodiversitet, arter og levesteder i den danske natur. Find bl.a. fagtekster, videoer, opgaver og quizzer til brug i undervisningen. 

Dyrevelfærd i skolen

Fødevarestyrelsens læringsmateriale om dyrevelfærd. Her kan du få viden om og arbejde med dyrevelfærd og danske produktionsdyr. 

Hovedet i Havet

Aarhus Universitet og Nordea Fondens projekt 'Hovedet i havet' er et hav-formidlingsprojekt støttet, som omhandler nogle af de spændende ting, havet kan byde på.

Test din viden: kan du finde de invasive arter

Indsamlede arter