Bestemmelsesnøgler til invasive dyr

Der findes mange forskellige invasive arter i naturen, men også mange hjemmehørende arter som har været her længe og hører til i den danske natur. Det kan være svært at skelne arterne fra hinanden og Miljøstyrelsen har derfor udviklet en række bestemmelsesnøgler som kan hjælpe med at identificere de invasive arter. Derved undgår man uhensigtsmæssigt at bekæmpe de hjemmehørende arter som er gode for den danske natur.

Udover en brugervenlig bestemmelsesnøgle finder man også et afsnit om hver art i guiden. Her kan man lære meget mere om artens udseende, fødevalg og hvordan den er kommet hertil.

Bestemmelsesnøgle til invasive snegle

Sneglenøglen er gjort så simpel som muligt og er tænkt som en håndsrækning til de haveejere, der føler sig plaget af et stort antal dræbersnegle og plettet voldsnegl i deres pryd- eller urtehave. Ved at anvende nøglen reduceres risikoen for at dræbe andre lignende, men uskadelige snegle.

 

Bestemmelsesnøglen til de invasive snegle kan findes her

Feltguiden kan finde her

 

Bestemmelsesnøgle til invasive egern

Mange af de egern som findes i egernnøglen findes ikke i Danmark lige nu, men risikoen for at en bestand opstår er meget reel. Det sker hovedsagligt ved at egernene undslipper fangenskab eller bliver sat ud i naturen, fordi ejeren ikke vil have dem mere. Det er derfor meget vigtigt at man ikke tager fejl af disse og vores eneste hjemmehørende røde egern, der på trods af navnet findes i mange mørke varianter.

 

Bestemmelsesnøglen til de invasive egern kan findes her

Feltguiden kan findes her

Bestemmelsesnøgle til invasive krabber

Med en ny krabbeguide og -nølgle kan man være med til at identificere invasive krabbearter på standene, før de uindbudte gæster for alvor breder sig langs de danske kyster. 

 

Bestemmelsesnøglen til de invasive krabber kan findes her

Feltguiden kan finde her

 

Bestemmelsesnøgle til invasive krebs

Guide og nøgle over krebsearter gør det muligt at kende forskel på den hjemmehørende Europæisk Flodkrebs og invasive arter som Signalkrebs eller Galizisk Sumpkrebs, når man færdes langs de danske vandløb og søer.

 

Bestemmelsesnøglen til de invasive krebs kan findes her

Feltguiden kan finde her