Vaskebjørn

Vaskebjørn. Foto: Colourbox

Vejledning til bekæmpelse af vaskebjørn

De fund, der er gjort af vaskebjørn ( Procyon lotor ) i Danmark er højst sandsynligt dyr, der er undslupne eller sat ud. Det er ikke tilladt at udsætte dyr, der ikke naturligt forekommer vildtlevende i den danske natur med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31.

Vaskebjørne må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at vaskebjørne kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn. Du kan læse meget mere om jagt og vildtforvaltning på styrelsens hjemmeside under Jagt.

Hvis du vil vide mere