Vandremusling

Vandremusling. Foto: D. Jude, NOAA - Great Lakes Environmental Research Laboratory - Wikimedia Commons.

Vejledning til bekæmpelse af vandremusling

Der findes ingen gode bekæmpelsesmetoder til at kontrollere vandremusling ( Dreissena polymorpha ) i det fri. Det er derfor vigtigt at undgå spredning. Sejlere, fiskere og andre opfordres derfor til at undlade at flytte både, tovværk og andet grej mellem forskellige områder. Hvis man skal flytte udstyr, skal dette undersøges nøje for fasthæftede vandremuslinger, der fjernes inden udstyret flyttes.

Vandremuslingerne kan fjernes f.eks. mekanisk ved, at man skraber dem af ved højtryksspuling eller ved varmebehandling. Risikoen for at vandremuslingerne skal hæfte sig fast på ens båd kan nedsættes ved at male den med antibegroningsmaling.

Muslingerne kan overleve over vand i op til 7-14 dage, hvorefter de dør. Selvom de dør løsnes de ikke fra substratet, så man er stadig nødt til at fjerne dem for at genvinde bådens optimale sejlegenskaber.

Hvis du vil vide mere