Butblæret sargassotang

Vejledning til bekæmpelse af butblæret sargassotang

Butblæret sargassotang ( Sargassum muticum ) er en marin art og bekæmpelse er ikke muligt.

Der har været forsøg med forskellige bekæmpelsestiltag, men alle har været fejlslagne.
Mekanisk fjernelse indebærer en stor risiko for at sprede stykker af tangen. Individer eller bare grene af tangen kan være fertile og dermed reproducere sig.
Biologisk kontrol har også været forsøgt, men da de arter man har undersøgt ikke var specifikke for butblæret sargassotang, har dette heller ikke været en løsning. Også kemisk bekæmpelse med herbicider har været testet. Dette var dog heller ikke en god løsning, da herbiciderne ikke kun rammer butblæret sargassotang, og fordi der skal store mængder herbicider til.

Den eneste mulighed for at begrænse spredningen af butblæret sargassotang er formentlig at lave karantæneordninger for organismer, der anvendes i akvakultur f.eks. østers og muslinger, da tangen kan sidde fasthæftet på disse.

Hvis du vil vide mere