Rødøret terrapin

Vejledning til bekæmpelse af rødøret terrapin

Den rødørede terrapin ( Trachemys scripta ) er endnu sjælden i Danmark. På grund af det danske klima kan arten ikke yngle her i landet, så yderligere spredning beror på udsættelser af kæledyr. Ejere af terrapiner opfordres derfor på det kraftigste til ikke at udsætte deres dyr i naturen. Udsætning af ikke-hjemmehørende arter er ulovligt med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31. Ønsker man ikke dyrene mere må disse bortskaffes enten ved at finde nye ejere eller ved aflivning af en dyrlæge.

De tre invasive terrapinarter kan indfanges i fælder. Du kan læse mere om hvordan man indfanger terrapiner i guide til indfangning af terrapiner

Hvis du vil vide mere