Amerikansk mink

Vejledning til bekæmpelse af amerikansk mink

En tidligere undersøgelse fra DMU viser at 4 ud af 5 mink i Danmark er dyr, der er undslupne fra minkfarme eller bevidst udsat i naturen. Det er ikke tilladt at udsætte dyr, der ikke naturligt forekommer vildtlevende i den danske natur med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31.

Mink må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mink kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering ved skydning kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn.

Regulering i form af fældefangst er også tilladt, når det gælder mink. Der må kun benyttes fælder, som fanger dyret levende. Fældefangst må også foretages af personer uden jagttegn. Hvis man fanger en mink i en fælde på egen jord, er den i menneskelig varetægt og skal herefter aflives dyreværnsmæssigt forsvarligt. 

Al regulering, hvad enten det er i form af fældefangst eller med skydevåben, må kun finde sted på egen jord eller hvor man har fået tilladelse til at foretage regulering.

Du kan læse mere om jagt og vildtforvaltning på Miljøstyrelsens hjemmeside under Jagt.

Naturstyrelsen har, som optakt til udarbejdelsen af forvaltningsplanen, i perioden 2007 - 2010 stået i spidsen for et minkprojekt, der blandt andet skulle være med til at klarlægge hvordan mink, der er sluppet ud i den danske natur bedst bekæmpes. 

I forbindelse med projektet er der også udgivet en række foldere, der fortæller om projektet samt hvordan du kan være med til at hjælpe

Har du problemer med mink, vil du gerne hjælpe med at regulere den, eller har du forslag til minkprojekter, så kontakt din lokale enhed eller projektleder forstfuldmægtig Uffe Strandby fra Naturstyrelsen Vestjylland (E-mail: Obfuscated Email eller på telefon 72 54 35 22). Nogle enheder vil også have mulighed for at udlåne fælder til minkbekæmpelse.

Hvis du vil vide mere