Mangebladet lupin

Vejledning til bekæmpelse af mangebladet lupin

Selvom mangebladet lupin ( Lupinus polyphyllus ) sælges som staude og frøblandinger til havebrug frarådes det at vælge denne plante, da den anses for at være en invasiv art. Arten kan forvildes fra haver, og dermed komme til at udgøre et problem i naturen, særligt i næringsfattige habitater.

Bekæmpelsesmetoder

Oprykning
Mangebladet lupin kan nemt bekæmpes ved at rykke hele planten op. Oprykning bør finde sted inden frøene modnes i sensommeren.

Slåning
Slåning er også en let og effektiv måde at bekæmpe mangebladet lupin på. Slåning bør finde sted to gange årligt i 3-5 år. Årets første slåning skal finde sted inden blomstring (maj-juni), 2. slåning to måneder efter den første. Dette vil gradvist reducere mængden af planter. Efter 3-5 år kan man nøjes med at slå en enkelt gang årligt, helst inden blomstring, men i hvert fald inden frøene modnes.

Græsning
Græsning med får giver resultater efter 2 års græsning, og reducerer gradvist mængden af planter.
Græssende dyr skal tilses dagligt.

Kemisk bekæmpelse
Ved store bestande kan pesticider være den hurtigste og mest effektive metode. Generelt frarådes det dog at anvende pesticider, da disse også har en negativ effekt på den øvrige vegetation.

Det er ikke tilladt at bekæmpe mangebladet lupin med pesticider på offentlige arealer.

Hvis du vil vide mere