Canadisk bakkestjerne

Vejledning til bekæmpelse af canadisk bakkestjerne

Canadisk bakkestjerne ( Conyza canadensis ) er en meget almindelig, veletableret ukrudtsart i Danmark. Pollen fra canadisk bakkestjerne kan hos nogen udløse en allergisk reaktion. Hos nogle kan en allergisk reaktion udløses bare af at håndtere planten.

Bekæmpelsesmetoder

Vær opmærksom på, at hvis arealet, hvor bekæmpelsen ønskes foretaget, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, kræver det forudgående tilladelse fra kommunen, at foretage bekæmpelse.

Oprivning/lugning

Canadisk bakkestjerne kan bekæmpes mekanisk ved simpelthen at rive planten op eller luge godt.

Kemisk bekæmpelse

Planten må bekæmpes med godkendte herbicider. Vær dog opmærksom på at canadisk bakkestjerne er resistent overfor glyphosat.

Det er ikke tilladt at bekæmpe canadisk bakkestjerne med pesticider på offentlige arealer.

Hvis du vil vide mere

Canadisk bakkestjerne