Canadagås

Vejledning til bekæmpelse af Canadagås

Canadagæs ( Branta canadensis ) kan reguleres ved jagt, da der er jagttid på arten fra 1. september til 31. januar. Endvidere må canadagæs reguleres som skadevoldende vildt i perioden 1. februar til 29. februar, hvis de forekommer på marker med vinterafgrøder, og hvis vildtafværgemidler har vist sig utilstrækkelige.

Alle former for regulering af canadagæs kræver gyldigt jagttegn og i øvrigt at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Du kan læse meget mere om jagt og vildtforvaltning på styrelsens hjemmeside under Jagt.

Hvis du vil vide mere