Bynke-ambrosie

Vejledning til bekæmpelse af bynke-ambrosie

Det altid en god ide at forsøge at undgå at sprede arter, der ikke er hjemmehørene i Danmark. Vær derfor opmærksom på ikke at sprede jord, der kan indeholde frø af bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), det kan f.eks. være jord fra områder hvor der fodres vildfugle, da solsikkefrøblandinger til fodring af vildfugle ofte er forurenet med frø af bynke-ambrosie.

Bekæmpelsesmetoder

For at begrænse gener for pollenallergikere og for at undgå yderligere spredning af planten bør planten bekæmpes før blomstringen, der finder sted i august-oktober.

Opgravning

Bynke-ambrosie kan graves eller rives op. Det anbefales at bære handsker når hvis man river planten op, da plantens saft kan give allergiske reaktioner. Det anbefales ikke at klippe/beskære planten da dette kan få den til at vokse kraftigt.

Kemisk bekæmpelse

Bynke-ambrosie er følsom overfor herbicider. En enkelt behandling udført sidst på sæsonen, stopper plantens cyklus og forhindrer plantens formering og dermed spredning.

Det er ikke tilladt at bekæmpe Bynke-ambrosie med pesticider på offentlige arealer.

Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse har været forsøgt i Rusland, men der er på nuværende tidspunkt ikke fundet nogen biologisk bekæmpelsesmetode, der virker.

Hvis du vil vide mere