Bisamrotte

Vejledning til bekæmpelse af bisamrotte

Bisamrotter ( Ondatra zibethicus ) må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at bisamrotter kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn. Regulering i form af fældefangst med druknefælder er ikke tilladt. Du kan læse meget mere om jagt og vildtforvaltning på styrelsens hjemmeside under Jagt.

Hvis du vil vide mere