Ansøgningsrunden er åben fra den 17. oktober 2022. Deadline for ansøgninger er den 21. november 2022 kl. 23.59 dansk tid.

Ansøgningsportal og udbetalingsanmodning - oplysninger og bilagsskabeloner

Her på siden findes ansøgningsportal for Miljøstøtte til Arktis og de skabeloner, der skal anvendes i forbindelse med ansøgningen samt i forbindelse med statusrapporteringer og udbetalingsanmodninger

Ansøgning via digtale ansøgningsportal

Ansøgere fra Grønland og Danmark skal søge om tilskudsmidler fra Miljøstøtte til Arktis via Miljøstyrelsens digitale ansøgnigsportal. 

Du skal bruge NemID/MitID for at logge på. Som ansat på et universitet, institution, virksomhed eller ligenende skal du søge ved brug af medarbejdersignatur nemID. Man kan ikke anvende sit private NemID.

Din arbejdsplads har givetvis allerede denne løsning. Tal med din IT kontaktperson/enhed for at få NemID medarbejdersignatur.  NemID medarbejdersignatur er en løsning til alle virksomheder, foreninger og lignende i Danmark med et CVR-nummer. NemID medarbejdersignatur bruges af ejere, ledere, bestyrelse og ansatte i virksomheder, når de skal legitimere sig på virksomhedens vegne.

Ansøgning om tilskud via ansøgningsportal

Som ansat på universitet, institution, virksomhed eller lignende skal der logges på og ansøges med medarbejder NemID

Det er vigtigt, at der kun indsendes persondata, hvis det vurderes at være nødvendig information for ansøgningen om tilskud eller anmodning om udbetaling.

Modtager Miljøstyrelsen i forbindelse med en ansøgning om tilskud eller udbetaling, personhenførbare oplysninger om andre end ansøger selv, skal ansøger underrette rette vedkommende ved nedenstående underretnignsskrivelse, samt at udfylde nedenstående erklæring om underretningen og uploade den i den digitale selvbetjening. Personhenførbare oplysninger kan fx være navn, kontaktoplysninger, identifikationsoplysninger, oplysninger om stilling og løn på projektdeltagere. 

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

Underretningsskrivelse til projektdeltagere m.fl.

I forbindelse med tildeling af tilsagn, har Miljøstyrelsen udsendt et brev om udbetalingsanmodning til jeres e-boks. I dette brev er et link, I skal bruge, når I skal anmode om deludbetling eller slutudbetaling. Nedenfor er de bilag, I skal bruge i forbindelse med udebaltingsanmodning.

 

Delregnskab og statusrapportering

Bilag A - statusrapport deludbetaling

Bilag B - regnskab til økonomirapportering

Slutregnskab og slutrapportering

Bilag C - slutrapport

Bilag D - slutregnskab

Manuel ansøgning

For ansøgere uden for Grønland og Danmark, som ikke har adgang til NemID/MitID søges ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema og bilag. Ansøgning med bilag indsendes til Obfuscated Email. Bilagene er benævnt Bilag 3 og Bilag 4. Derudover skal vedlægges cv'er for relevante projektdeltagere. Der er ikke en skabelon til dette. Endvidere skal der vedlægges en GDPR-underretningserklæring, hvis ansøgningen indeholder persondata for andre end ansøger (fx. cv'er).

Det er vigtigt, at der kun indsendes persondata, hvis det vurderes at være nødvendig information for ansøgningen om tilskud eller anmodning om udbetaling.

Modtager Miljøstyrelsen i forbindelse med en ansøgning om tilskud eller udbetaling, personhenførbare oplysninger om andre end ansøger selv, skal ansøger underrette rette vedkommende ved nedenstående underretnignsskrivelse, samt at udfylde nedenstående erklæring om underretningen og indsende sammen med ansøgning/udbetalingsanmodning. Personhenførbare oplysninger kan fx være navn, kontaktoplysninger, identifikationsoplysninger, oplysninger om stilling og løn på projektdeltagere. 

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger

Underretningsskrivelse til projektdeltagere m.fl.

Kontakt

 

Obfuscated Email

Landskab og Skov

+45 7254 4000

Persondata

Miljøstyrelsen anvender dine afgivne oplysninger i sagsbehandlingen jf. databeskyttelsesloven og EU’s databeskyttelsesforordning.

Se Miljøstyrelsens persondatapolitik for Miljøstøtte til Arktistis