Souvenirs på udvalgte turistmål

På denne liste kan du se, hvilke truede dyr, planter og souvenirs heraf, du typisk kan støde på i det land, hvor du holder din ferie.

Vær opmærksom på, at listerne ikke er komplette - de omfatter kun nogle af de mest almindelige souvenirs og produkter, folk tager med hjem fra ferie.

Det er som hovedregel ikke tilladt at tage elfenben eller andre produkter fra afrikansk elefant med hjem, og aldrig uden tilladelse. Der er dog undtagelser for enkelte lande, som er beskrevet herunder. Ofte udbydes udskårne genstande af flodhestetand som et alternativ til souvenirs af elefantens elfenben, men produkter af flodhest kræver også en tilladelse.

Skind fra pyton, varan (monitor) kan enten være forbudt at indføre til Danmark eller kræve en tilladelse.

Artikler fremstillet af krokodilleskind kan ofte købes. Er der tale om krokodiller (Crocodylia spp.) omfattet af liste II/bilag B (ses især i det sydlige Afrika), er det tilladt at hjemtage fire døde forarbejdede enheder pr. person uden tilladelse, eksempelvis 2 tasker og 1 par sko og et bælte (undtagen kød og jagttrofæer).

Zebra skind fra almindelig/Burchells zebra ( Equus quagga tidligere burchellii ) er ikke omfattet af Washingtonkonventionen, og der kræves derfor ikke en CITES-tilladelse for at hjembringe skind fra den almindlige zebra. Alle andre zebraarter er omfattet af CITES. Cape bjergzebra (Equus zebra zebra) og Hartmanns bjergzebra (Equus zebra hartmannae) er omfattet af CITES liste II/bilag B og kan kun lovligt hjembringes som personlig effekt, hvis man har en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet. Øvrige zebraer tilhører CITES kategorien stærkt truede (liste I/bilag A). Skind fra stærkt truede arter må ikke hjembringes.

Stenkoraller er på liste II/bilag B og kræver en eksporttilladelse. Koralfragmenter, der højst er 3 cm. lange, brede eller høje, og som ikke kan identificeres til art eller slægt, er dog ikke omfattet og kan hjemtages uden tilladelse. Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler i ferielandet kan være forbudt at eksportere koral og andre ting fundet i naturen.

Kæmpemuslingeskaller udbydes også til salg. Det er tilladt at tage højst tre enheder af skaller af kæmpemusling (Tridacnidae spp.) pr. person. Dog højst tre kilo i alt.  Én enhed kan være én intakt skal eller to halvskaller, der passer sammen.  Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler i ferielandet kan være forbudt at eksportere kæmpemusling og andre ting fundet i naturen.

Produkter af pelssæl kan ikke hjemtages, fordi EU har indført et forbud mod import af sælprodukter.

Kenya

Kenya er kendt for sine safarier og har en streng lov til beskyttelse af naturen. Indsamling af koraller er forbudt ligesom al eksport af produkter fra elefant, næsehorn, havskildpadde og alle andre arter omfattet af CITES er forbudt.

Sydafrika

Pas på med planter indsamlet fra naturen, herunder en række sjældne sukkulenter. Eksport kan være forbudt efter sydafrikansk eller international lov og kan endvidere være underlagt bestemmelser om plantesundhed. Man kan medtage afskårne blomster, der blandt andet sælges i internationale lufthavne.

Det er ikke tilladt at tage elfenben fra afrikansk elefant med hjem, men produkter af elefantskind, krokodille og flodhest kan tages med hjem, hvis man har fået tilladelse.

Zimbabwe

Fra Zimbabwe er det tilladt at hjemtage souvenirs lavet af afrikansk elefant, (både forarbejdet elfenben og lædervarer af elefanthud) dog kun med tilladelse. Rå elfenbensstødtænder må ikke medtages, undtagen som jagttrofæ efter man har fået en særlig tilladelse.

Der udbydes blandt andet produkter af flodhestetand samt tasker, bælter m.m. af krokodilleskind. Alle disse produkter kræver tilladelse.

Namibia

Hvis man har en eksporttilladelse, er det tilladt at hjemtage individuelt mærkede og certificerede udskårne elfenbensamuletter, de såkaldte Ekipas, indlejret i færdigforarbejdet smykker.

Det er ikke tilladt at hjemtage hvalknogler og andre produkter fra hvaler.

Det er ikke tilladet et hjemtage produkter af pelssæl pga. et importforbud til EU af sælprodukter.

Tyrkiet, Tunesien, Marokko, Egypten

Levende landskildpadder tilbydes på markederne og kan ses i naturen. Her kan der være tale om arter, der ikke må indføres i Danmark, og arter der kun kan indføres med tilladelse. Det gælder også smykker og andre genstande lavet af skjoldet fra landskildpadder som eksempelvis guitarer.

Udstoppede havskildpadder, skjolde fra havskildpadder eller genstande fremstillet af havskildpadder er forbudt at tage med hjem.

Andre levende krybdyr tilbydes også visse steder, men en del af arterne kræver, at man har tilladelse til at indføre dem til EU, eller det kan være helt forbudt. Det samme gælder produkter af slange- og krybdyrskind (tasker, bælter og punge mm.).

Pelse fra store plettede kattedyr (leopard m.m.) er helt forbudt at hjemføre.

Dekorationer af koraller og hele koraller kræver en eksporttilladelse. Dog er koralfragmenter fra stenkoral, der højst er 3 cm. høje, lange eller brede, og ikke kan bestemmes til art eller slægt, ikke omfattet og kan hjemtages uden tilladelse Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt både at eksportere koral og indsamle koraller på stranden.

Sommerfugle monteret i kasser kan i visse tilfælde hjembringes med tilladelse. Nogle arter kan hjemtages uden tilladelse.

Det er tilladt at tage højst tre enheder af skaller af kæmpemusling (Tridacnidae spp.) pr. person. Dog højst tre kilo i alt.  Én enhed kan være én intakt skal eller to halvskaller, der passer sammen.  Ønsker man at hjemtage et større antal, kræver det en eksporttilladelse.

Fjer fra papegøjer kan købes i mange Sydamerikanske lande og kræver en eksporttilladelse. Vær opmærksom på, at det er helt forbudt at hjemtage fjer fra nogle arter af papegøjer.

Argentina

Her tilbydes ofte diverse artikler fremstillet af krokodilleskind. Er der tale om krokodiller (Crocodylia spp.) omfattet af liste II/bilag B, er det tilladt at hjemtage fire døde forarbejdede enheder pr. person uden tilladelse. Eksempelvis 2 tasker og 1 par sko og et bælte (undtagen kød og jagttrofæer).

Caribien: Cuba, Jamaica, Vestindiske øer m.v.

I Caribien har overudnyttelsen af sort koral til smykkefremstilling medført forbud mod import i flere lande. Indførsel til Danmark kræver en tilladelse fra eksportlandet.

Stenkoraller er på liste II/bilag B og kræver en eksporttilladelse. Koralfragmenter fra stenkoral, der højst måler tre cm. i længde, bredde eller højde, er dog ikke omfattet og kan hjemtages uden tilladelse. Vær opmærksom på at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere koral, muslingeskaller m.m. fundet på stranden.

Det er tilladt at hjemtage tre skaller af kæmpekonkylie (Strombus gigas) pr. person uden tilladelse. Ønsker man at hjemtage et større antal, kræver det en eksporttilladelse.

Kæmpemuslingeskaller udbydes også til salg. Det er tilladt at tage højst tre enheder af skaller af kæmpemusling (Tridacnidae spp.) med hjem pr. person. Dog højst tre kilo i alt.  Én enhed kan være én intakt skal eller to halvskaller, der passer sammen.  Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere kæmpemusling.

Der udbydes også produkter af havskildpadder, men disse må ikke medtages til Danmark.

Mexico

Eksport af fugle fra Mexico er forbudt. Det samme gælder for de mange arter af vilde kaktus , der forekommer i landet. Diverse produkter fremstillet af havskildpadder udbydes til salg, men må ikke medbringes til Danmark.

"Rainsticks" udbydes til salg. En ”rainstick” er en stok, som er fremstillet af kaktus og fyldt med små korn, der får stokken til at lyde som regn, når man vender den op og ned.  Det er tilladt at hjemtage tre eksemplarer pr. person af »rainsticks« fremstillet af Cactaceae uden tilladelse.

Nogle arter af fugleedderkopper kræver tilladelse.

USA

Det er det tilladt at hjemtage fire forarbejdede enheder pr. person af alligator (Crocodylia spp.), uden tilladelse. Eksempelvis to tasker og ét par sko og ét bælte (ikke kød og jagttrofæer).

Mange levende krybdyr, der sælges hos dyrehandlere kræver også en eksporttiladelse og en importtilladelse. Eksport af fjer fra vilde fugle og alle dele og produkter af havpattedyr er forbudt.

Canada

Det er forbudt at hjemtage produkter fra ulv og brunbjørn.

Produkter af sortbjørn, rødlos, hvalros og isbjørn kan hjemtages med eksporttilladelse.

Indonesien, Filippinerne, Malaysia, Vietnam, Kina m.fl.

På markederne tilbydes ofte produkter af elfenben og havskildpaddeskjold . Det er forbudt at hjembringe disse. Produkter af slange- og varan skind (f.eks. tasker, punge og bælter) kræver ofte en eksporttilladelse.

Diverse artikler fremstillet af krokodilleskind er ofte til salg på markeder og i butikker. Er der tale om krokodiller (Crocodylia spp.) omfattet af liste II/bilag B eller fra farme, er det tilladt at hjemtage fire forarbejdede enheder pr. person uden tilladelse. Eksempelvis to tasker, ét par sko og ét bælte (ikke kød og jagttrofæer).

Dekorationer af koraller og hele koraller kræver en eksporttilladelse. Dog er koralfragmenter fra stenkoral på højst tre cm. i længde, højde eller brede, og som ikke er mulige at bestemme til art eller slægt, ikke omfattet og kan hjemtages uden tilladelse. Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere koral og indsamle koraller på stranden.

Sommerfugle monteret i kasser kan i visse tilfælde hjembringes med tilladelse, og nogle arter kan hjemtages uden tilladelse.

Udstoppede kobraer i kamp med desmerdyr og slanger i sprit tilbydes også. Det kræver tilladelse at tage disse med hjem.

Kæmpemuslingeskaller udbydes også til salg.  Det er tilladt at tage højst tre enheder af skaller af kæmpemusling (Tridacnidae spp.) med hjem pr. person. Dog højst tre kilo i alt.  Én enhed kan være én intakt skal eller to halvskaller, der passer sammen.  Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere kæmpemusling.

Traditionel orientalsk medicin kan indeholde dele fra udryddelsestruede dyr og planter, fx. næsehorn og tiger. Derfor må sådanne produkter ikke hjemtages.

Det er tilladt at hjemtage højst fire døde enheder af søhest (Hippocampus spp.) pr. person uden tilladelse.

Thailand

Thailand har et generelt forbud mod udførsel af dyr, som er omfattet af CITES. Der findes dog enkelte undtagelser. På nogle krokodillefarme kan man få en CITES-tilladelse samtidig med køb af krokodilleprodukter. Det tilladt at hjemtage fire forarbejdede krokodilleprodukter pr. person uden tilladelse.

Det er ligeledes muligt at opnå tilladelse til at hjemføre opdrættede sommerfugle eller produkter af visse slangearter.

Thailands regnskove huser mange orkidéarter, som ikke må hjemtages. Afskårne blomster og potteplanter med orkidéarter fra gartnerier må gerne tages med hjem. Afskårne orkideer, som blandt andet sælges i lufthavne, kan hjemtages uden tilladelser.

Indien

Indien har et generelt forbud mod at udføre arter, som er omfattet af CITES.

Australien

Australien opretholder et generelt forbud mod eksport af vilde dyr og planter samt produkter heraf. Man kan dog få tilladelse til at udføre visse produkter fremstillet af opdrættede krokodiller. Det er tilladt at hjemtage fire forarbejdet enheder fremstillet af saltvandskrokodille pr. person uden tilladelser. Eksempelvis to hatteremme, ét par sko og ét bælte (ikke kød og jagttrofæer).

 

Oceanien

Stenkoraller er på liste II/bilag B og kræver en eksporttilladelse. Koralfragmenter fra stenkoral, der højst måler tre cm. i længde, højde eller bredde, og som ikke kan identificeres til art eller slægt, er ikke omfattet og kan hjemtages uden tilladelse. Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere koral og indsamle koraller, muslinger og lignende på stranden.

Kæmpemuslingeskaller udbydes også til salg.  Det er tilladt at tage højst tre enheder af skaller af kæmpemusling (Tridacnidae spp.) med hjem pr. person. Dog højst tre kilo i alt.  Én enhed kan være én intakt skal eller to halvskaller, der passer sammen.  Vær opmærksom på, at det ifølge nationale regler kan være forbudt at eksportere kæmpemusling.

Der udbydes også produkter af havskildpadder, men det må ikke tages med til Danmark.

Det er forbudt at hjemføre souvenirs af havørn, jagtfalk, kaskelothval, grønlandshval, finhval og pukkelhval; eksempelvis tupilakker og smykker.

Der er et grønlandsk forbud mod udførsel af produkter af narhval og isbjørn, så det kan ikke tages lovligt med til Danmark.

Produkter af hvidhval, hvalros og vågehval må hjemføres, hvis der foreligger en grønlandsk CITES-eksporttilladelse. Man kan få en tilladelse i de fleste souvenirbutikker.

Sælskind og produkter af sælskind, rensdyrskind og rensdyrtak samt produkter fra moskusokse fx. uld kræver ikke tilladelse. Bemærk dog, at EU har indført importrestriktioner på sælskind og sælskindsprodukter. Forbudet gælder dog ikke for sæl skudt af grønlandske fangere.

Ægte kaviar fra størarter (Acipenseriformes spp.) er almindeligt udbudt. Det er tilladt at tage op til 125 gram i særligt mærkede beholdere med hjem i kufferten til eget forbrug uden en CITES-tilladelse. Indføres større mængder, kræver det både eksport- og importtilladelse.

Kaviaren skal være i individuelt mærkede beholdere, som er forseglede, og har unikke koder. Det er en bogstav og talkode. Koden er udtryk for følgende:

Art / Oprindelse / Land / Årstal / Produktionssted / Produktionsnummer

Et eksempel på en kode ses her: HUS/W/RU/2000/5869/2121

Eksempler på souvenirs fra truede dyr og planter

Nedenfor kan du se eksempler på, hvilke truede dyr og planter, der ofte handles med, og hvilke typer souvenirs de typisk bruges til. Alle eksempler herunder er omfattet af CITES. Det betyder, at det er forbudt at tage dem med hjem eller at man skal have en CITES-tilladelse, før nedenstående må tages med hjem som souvenir.

Pattedyr

 • Aber: kranier, skind.
 • Bjørne: trofæer, skind, orientalsk medicin.
 • Elefanter: elfenben, smykker, udskårne genstande, skindprodukter.
 • Flodhest: tænder, udskårne genstande.
 • Hvaler: udskårne og hele tænder, barder, kød, spæk.
 • Hvalros: tænder og hele kranier.
 • Kattedyr: skind, trofæer, pelsjakker, orientalsk medicin.
 • Næsehorn: horn, orientalsk medicin.

Fugle

 • Fasaner: (visse arter) fjer.
 • Papegøjer: fjer
 • Paradisfugle: fjer.
 • Rovfugle og ugler: udstoppede, fjer

Krybdyr

 • Havskildpadder: hele skjold, udskårne genstande af skjold: kamme, smykker, brillestel.
 • Kobraslanger: udstoppede, skindprodukter, i flasker med alkohol.
 • Krokodiller: skindprodukter: tasker, bælter, punge, urremme, sko, støvler, udstoppede (mindre individer).
 • Kvælerslanger (pytoner og boaer): skindprodukter (samme typer som krokodille).
 • Landskildpadder: skjold.
 • Sumpskildpadder: (visse arter), skjold.
 • Varaner: skindprodukter (samme typer som krokodille), udstoppede.

Andre dyr

 • Fugleedderkopper: (visse arter) udstoppede.
 • Koraller: dekorationer, stykker af koral
 • Kæmpekonkylie: hele sneglehuse
 • Kæmpemuslinger: hele skaller.
 • Sommerfugle (svalehaler og fuglevinger): døde opsat i glaskasser.

Planter

 • Alle Cyclamen
 • Alle Kaktus
 • Alle Koglepalmer (Cycadeer)
 • Visse arter af kødædende planter
 • Alle Orkideer

Vær opmærksom på, at ovenstående alene er eksempler, og ikke den komplette liste over omfattede arter.

Du kan søge på en bestemt art for at finde ud af, om den er omfattet af CITES

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email