Når du skal ud at rejse

Når man står på et feriested, kan det være svært at afgøre, om man må tage en bestemt dyre- eller plantesouvenir med hjem.

CITES-reglerne, der regulerer handlen med truede dyr og planter, kan være svære at gennemskue, da de ofte er forskellige fra land til land. Derfor er det bedste råd, at  hvis du er i tvivl – så lad være med at købe.

Hvis du alligevel vil hjembringe en souvenir, så vær opmærksom på følgende:

Omkring 5.000 dyrearter og 28.000 plantearter er omfattet af CITES, og der findes således også en uoverskuelig mængde af souvenirs fremstillet af disse dyr og planter.

Nogle af arterne på CITES' liste er så truede, at handel med dem helt er forbudt. Det gælder fx. havskildpadder, mange krokodillearter, tigre og andre store kattedyr. Andre arter er mindre truede, men stadig omfattet af CITES. Det gælder eksempelvis de fleste arter af kvælerslange, nogle sommerfuglearter og stenkoraller.

For nogle af de mindre truede arter vil det være muligt at opnå tilladelse til at tage produkter med hjem. For andre er det helt forbudt. Det afhænger dels af det enkelte lands lovgivning og dels af CITES. For enkelte arter omfattet af CITES er der særlige undtagelser, så det er muligt at hjemtage mindre mængder som souvenirs uden tilladelse. Du kan se hvilke det drejer sig om under "Souvenirs undtaget fra CITES" i menuen.

Der er forskellige regler i Danmark og ferielandet

Der gælder to sæt regler:

  1. Når du rejser i ferielandet er det altid det pågældende lands lovgivning, som er gældende.
  2. Når du rejser ind i Danmark (og EU i øvrigt) gælder EU's regler for CITES.

Husk derfor altid at tjekke  både  ferielandets og EU's regler, før du tager souvenirs af truede dyr eller planter med hjem.

1. Ferielandets lovgivning

Ferielandets regler kan du undersøge ved at henvende dig til de myndigheder, som i de enkelte lande giver tilladelse til at hjembringe souvenirs. Find CITES-myndigheder i de enkelte lande på  www.cites.org

2. EU's regler

I følge EU's regler må du hjembringe souvenirs fra nogle af de mindre truede arter, hvis du har en eksport-tilladelse fra ferielandet. De arter, som må importeres med eksport-tilladelse, står listet i bilag B, C og D til EU's fortegnelse over arter omfattet af CITES. Arterne i bilag A må under ingen omstændigheder hjembringes som souvenirs.

Læs mere om dyr og planter omfattet af CITES

Tilladelse (CITES-eksporttilladelse) til at hjembringe en souvenir kan kun udstedes af særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt varen. I visse lande kan man få tilladelsen, det sted man køber varen (butikker, farme eller lign.). Her skal man dog være særlig opmlærksom, da man visse steder risikerer at få et ugyldigt stkke papir. Det skal være originale tilladelser udstedt af en CITES myndighed. Tilladelsen skal være på engelsk, fransk eller spansk. Den skal beskrive effekten, og artens videnskabelige navn skal fremgå.  Kopier dur ikke. Er du i tvivl om tilladelsens ægthed, så lad være med at købe.

Der gælder særlige regler for levende levende dyr og planter.

Reglerne for at hjembringe ting, som er omfattet af CITES gælder også, hvis du selv finder eller samler dem.

Nej, CITES-reglerne gælder både for levende og døde dyr og planter samt produkter fremstillet disse. For levende dyr og planter kan man dog ikke nøjes at skaffe en CITES-eksportilladelse i feirelandet.

Levende dyr

Indførsel af levende dyr kræver - udover den ovennævnte CITES-eksporttilladelse - en tilladelse (CITES-importtilladelse) fra Danmark. Ansøgning om tilladelse sendes til Miljøstyrelsen. Det er ikke tilladt at tage levende dyr med hjem, før CITES-importtilladelsen er udstedt.

Hvis du tager levende dyr med hjem (også dem, som ikke er omfattet af CITES), skal du desuden kontakte Fødevarestyrelsen.

Levende planter

Er der tale om levende planter, skal du kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Du må ikke sende dine souvenirs hjem.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email