Rejser og souvenirs

Hvert år købes og sælges millioner af dyr og planter enten levende eller i form af forskellige produkter som for eksempel turistsouvenirs. Det er en stor belastning for naturen, da mange dyr og planter er truede af udryddelse, fordi de forhandles ulovligt som souvenirs.

Tænk dig om, før du køber souvenirs

På de fleste ferierejsemål kan du blive tilbudt varer, som er fremstillet af truede dyr og planter. Desværre kan du ikke altid regne med, at sælgeren giver dig de rigtige oplysninger om varen.

Fem gode råd før ferierejsens shopping

  • Hvis du er i tvivl, om det er lovligt at tage souveniren med hjem, så lad være.
  • Stol ikke på, hvad souvenirsælgeren siger til dig. Selvom det er lovligt at købe varen i det pågældende land, er det ikke sikkert, at det er lovligt at tage den med hjem til Danmark.
  • Indsaml ikke dyr og planter i naturen uden tilladelse. Hvis du er i tvivl, om noget må tages med fra naturen, så lad vær.
  • Køb ikke levende dyr med hjem.
  • Spørg hos CITES i Miljøstyrelsen på forhånd, hvis du på en rejse planlægger at købe dyr eller planter.

Du kan læse nærmere om noget af det, du skal være opmærksom på, når du shopper på ferie i udlandet i denne folder Køb ikke dyrenes liv.

Hvis du tager truede dyr, planter eller souvenirs fremstillet af disse med hjem uden tilladelse, overtræder du ikke kun lovgivningen, du er også med til at udrydde unikke dyre- og plantearter.

Når du skal ud at rejse

Når man står på et feriested, kan det være svært at afgøre, om man må tage en bestemt dyre- eller plantesouvenir med hjem.

CITES-reglerne, der regulerer handlen med truede dyr og planter, kan være svære at gennemskue, da de ofte er forskellige fra land til land. Derfor er det bedste råd, at hvis du er i tvivl – så lad være med at købe.

Hvis du alligevel vil hjembringe en souvenir, så vær opmærksom på følgende:

Omkring 6.000 dyrearter og 33.000 plantearter er omfattet af CITES, og der findes således også en uoverskuelig mængde af souvenirs fremstillet af disse dyr og planter.

Nogle af arterne på CITES' liste er så truede, at handel med dem helt er forbudt. Det gælder fx havskildpadder, mange krokodillearter, tigre og andre store kattedyr. Andre arter er mindre truede, men stadig omfattet af CITES. Det gælder eksempelvis de fleste arter af kvælerslange, nogle sommerfuglearter og stenkoraller.

For nogle af de mindre truede arter vil det være muligt at opnå tilladelse til at tage produkter med hjem. For andre er det helt forbudt. Det afhænger dels af det enkelte lands lovgivning og dels af CITES. For enkelte arter omfattet af CITES er der særlige undtagelser, så det er muligt at hjemtage mindre mængder som souvenirs uden tilladelse.

Forskellige regler i Danmark og ferielandet

Der gælder to sæt regler:

  1. Når du rejser i ferielandet, er det altid det pågældende lands lovgivning, som er gældende. Ferielandets regler kan du undersøge ved at henvende dig til de myndigheder, som i de enkelte lande giver tilladelse til at hjembringe souvenirs. 
  2. Når du rejser ind i Danmark (og EU i øvrigt) gælder EU's regler for CITES. I følge EU's regler må du hjembringe souvenirs fra nogle af de mindre truede arter, hvis du har en eksport-tilladelse fra ferielandet. De arter, som må importeres med eksport-tilladelse, står listet i bilag B, C og D til EU's fortegnelse over arter omfattet af CITES. Arterne i bilag A må under ingen omstændigheder hjembringes som souvenirs.
    Læs mere om dyr og planter omfattet af CITES

Husk derfor altid at tjekke både ferielandets og EU's regler, før du tager souvenirs af truede dyr eller planter med hjem.

Tilladelse (CITES-eksporttilladelse) til at hjembringe en souvenir kan kun udstedes af særligt udpegede myndigheder i det land, hvor du har købt varen. I visse lande kan man få tilladelsen, det sted man køber varen (butikker, farme eller lignende). Her skal man dog være særlig opmærksom, da man visse steder risikerer at få et ugyldigt stykke papir. Det skal være originale tilladelser udstedt af en CITES myndighed. Tilladelsen skal være på engelsk, fransk eller spansk. Den skal beskrive effekten, og artens videnskabelige navn skal fremgå. Kopier dur ikke. Er du i tvivl om tilladelsens ægthed, så lad være med at købe.

Der gælder særlige regler for levende levende dyr og planter.

Læs om souveirs med CITES-tilladelse

Reglerne for at hjembringe ting, som er omfattet af CITES gælder også, hvis du selv finder eller samler dem.

Nej, CITES-reglerne gælder både for levende og døde dyr og planter samt produkter fremstillet disse. For levende dyr og planter kan man dog ikke nøjes at skaffe en CITES-eksportilladelse i feirelandet.

Levende dyr

Indførsel af levende dyr kræver - udover den ovennævnte CITES-eksporttilladelse - en tilladelse (CITES-importtilladelse) fra Danmark. Ansøgning om tilladelse sendes til Miljøstyrelsen. Det er ikke tilladt at tage levende dyr med hjem, før CITES-importtilladelsen er udstedt.

Hvis du tager levende dyr med hjem (også dem, som ikke er omfattet af CITES), skal du desuden kontakte Fødevarestyrelsen.

Levende planter

Er der tale om levende planter, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.

Du må ikke sende dine souvenirs hjem.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email