Hvilke slanger må man have i private hjem?

Der er umiddelbart to lovgivninger, du skal være opmærksom på. Den ene er Fødevareministeriets bekendtgørelse om  privates hold af særlige dyr , som forbyder hold af visse slanger. Det er Fødevarestyrelsen (fvst.dk), der administrerer denne lov.

Den anden lovgivning er CITES, som er en international aftale om beskyttelse af dyr og planter ved kontrol og regulering af handelen hermed. Visse slangearter er omfattet af CITES. Det gælder fx alle kvælerslanger. Der er ikke krav om tilladelse til hold, men for nogle af arterne, nemlig dem der er omfattet af bilag A, gælder, at man skal have en særlig tilladelse i form af et certifikat, hvis man ønsker at sælge, købe eller på anden måde anvende slangerne kommercielt. Er der tale om individer af lovlig oprindelse omfattet af bilag B, kan disse handles uden certifikat, men man skal dog kunne dokumentere deres lovlige oprindelse på Naturstyrelsens forlangende ved salg og andre kommercielle aktiviteter.

Du kan se hvilke arter der er omfattet her.

Tilbage til ofte stillede svar.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email