Hvad gør jeg hvis jeg er blevet opmærksom på at en person sælger bilag A enheder uden certifikat?

Ulovlig handel med truede arter er en alvorlig forbrydelse, og hvis du mistænker en person for at sælge bilag A enheder uden et gyldigt certifikat, skal du kontakte din lokale politistation eller CITES-kontoret på

Tilbage til ofte stillede spørgsmål.