Har EU andre CITES regler end andre lande?

Ja, EU har i nogle tilfælde strengere kontrol end dem, som er krævet under den internationale CITES konvention. Herudover bruger EU andre termer, eksempelvis er arter listet i bilag A, B, C og D i stedet for på listerne I, II og III som er tilfældet under konventionen. De strengere regler indført af EU kan føre til at den vejledning du bliver givet i lande uden for EU, ikke altid er gældende ved transport til EU, hvorved du kan ende med at overtræde reglerne. Hvis du får råd fra en myndighed i et land uden for EU, er det derfor vigtigt at du forhører dig hos Miljøstyrelsen inden du foretager dig noget.

Derudover træffer EU medlemslandene jævnligt beslutninger om indførselsforbud i EU af visse dyre- og plantearter.

Læs mere om lovgrundlag i og indførselsforbud til EU.

Tilbage til ofte stillede spørgsmål.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på