Køb og salg via internettet, auktioner, loppemarkeder m.m.

Tupilakker af kaskelottand, skind fra store plettede og stribede katte, elfenbenssmykker, udstoppede rovfugle, møbler af riopalisander er bare nogle af de ting som kan være omfattet af CITES og derfor kræver en CITES-tilladelse, hvis du ønsker at købe eller sælge dem.

Indenfor EU

Indenfor EU, og dermed også i Danmark gælder følgende:
Handel og andre transaktioner med dyr og planter af lovlig oprindelse omfattet af bilag B, C og D, kræver ingen CITES-tilladelse fra Miljøstyrelsen. Det er dog altid en god idé at få en kvittering som bevis på handlen. For bilag B enheder skal man på CITES myndigheders forlangende kunne dokumentere lovligheden. Det kan fx. være i form af (kopier) af CITES importtilladelse, kvitteringer med påførte tilladelsesnumre, opdrætserklæringer eller anden dokumentation.

Køb og salg af bilag A enheder er forbudt   medmindre der medfølger et originalt, gyldigt CITES certifikat. Dette gælder også opbevaring med henblik på salg, udbud til salg herunder via internettet, auktion, transport med henblik på salg og tilbud om køb. Udstilling i kommercielt øjemed er også forbudt. 
Dispensation fra forbuddet (i form af et CITES certifikat), kan normalt meddeles, hvis enheden er opdrættet i fangenskab eller erhvervet før artens optagelse på liste I eller bilag A. Dispensation søges ved at indsende en ansøgning om CITES-certifikat til Miljøstyrelsen. Se kopi af et CITES-certifikat

Køber eller sælger du genstande omfattet af CITES bilag A, uden at der medfølger et gyldigt CITES-certifikat, risikerer du en bøde og konfiskation af effekten. En undtagelse er betydeligt forarbejdede effekter, som kan handles i EU uden tilladelse, såfremt det kan dokumenteres at forarbejdningen er sket før 1. juni 1947. Miljøstyrelsen vurderer, hvorvidt en effekt kan regnes for betydeligt forarbejdet.

Læs mere her: Er det omfattet af CITES og på hvilket bilag?

Udenfor EU

Ved køb og salg uden for EU gælder regler for import og eksport til og fra EU.

Læs mere om import og eksport til og fra EU .

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på