Køb og salg af hobby- og kæledyr

Foto: Matt Edmonds

Mange arter af almindelige hobby- eller kæledyr er truet af udryddelse i naturen. Derfor er disse arter omfattet af CITES' bilag A, og dermed omfattet af den strengeste beskyttelse inden for EU. Eksempelvis er mange arter af papegøjer og skildpadder omfattet af bilag A.

Køb, salg eller anden kommerciel udnyttelse af arter omfattet af bilag A indenfor EU er forbudt , medmindre der foreligger en dispensation i form at et såkaldt CITES-certifikat.
CITES-certifikatet udstedes kun, hvis blandt andet én af følgende betingelser er opfyldt:

i)   Dyret er anskaffet eller indført før arten blev omfattet af reglerne om handel med truede dyr,
ii)  Dyret er importeret til EU i overensstemmelse med reglerne, eller
iii) Dyret er opdrættet i fangenskab samt at forældredyrene er erhvervet lovligt.

Arter der er på bilag B, og af lovlig oprindelse, kan handles inden for EU uden certifikater. Det er dog altid en god idé at udfærdige en kvittering som bevis på handlen og få kopi af eller nummeret på en eventuel CITES importtilaldelse eller en opdrætserklæring, hvis det dyr er opdrættet i EU.

Køb

Ønsker du at købe et dyr omfattet af bilag A, skal du altid sikre dig at der medfølger et certifikat som dispenserer fra forbuddet og tillader handlen.

Hvis rubrik 19 undtager dyret fra forbuddet mod kommercielle aktiviteter og der ikke er nogle restriktioner i rubrik 20 er videresalg tilladt. Er der eksempelvis krydset af i rubrik 20, er tilladelsen kun gyldig til salg, for den person, der er nævnt i certifikatets rubrik 1. Hvis køber ønsker at sælge dyret, skal certifikatet ombyttet hos Miljøstyrelsen så det er købers navn der står som indehaver i rubrik 1. Rubrik 20 kan eksempelvis give tilladelse til at indehaver i rubrik 1 kan sælge dyret videre, men at det ved yderligere videresalg skal ombyttes.

Bemærk at certifikater fra andre EU-lande også er gyldige i Danmark, så længe de tillader flere handler. Bemærk at visse lande i EU, fx. Tyskland, udsetder cetifikater som er gyldige til gentagne handler i Tyskland, men kun til ét salg, hvis den sælges ud af Tyskland. Sådan et certifikat skal ombyttes inden dyret kan videresælges i Danmark. Kopi af et certifikat er ikke gyldigt. Er du i tvivl om certifikatet er gyldigt til videresalg, er du altid velkommen til at kontakte CITES-kontoret.

• Se kopi af et certifikat.


Salg

Har du et dyr med et CITES-certifikat uden restriktioner eller særlige vilkår, kan du sælge dyret uden ombytning af certifikatet.
Har du et dyr, hvor du ikke har tilladelse til videresalg, hvis der eksempelvis er afkrydset i rubrik 20, skal certifikatet indsendes sammen med en ansøgning om tilladelse til salg og oplysninger om købers navn og adresse.

Har du fået unger af dine dyr, og ønsker at sælge dem, skal du inden du sætter dem til salg have udstedt CITES-certifikater på ungerne. Du ansøger om certifikaterne ved at udfylde et ansøgningsskema pr. dyr.

Alt efter hvilket dyr der er tale om er der forskellige kriterier for mærkning af dyrene.

• Læs mere i vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet .


Eksempler på almindelige arter i handlen som er omfattet af bilag A (IKKE udtømmende liste).

Krybdyr
Græsk landskildpadde (Testudo hermanni)
Maurisk landskildpadde (Testudo graeca)
Bredrandet landskildpadde (Testudo marginata)
Madagascar-boa (Acrantophis spp. og Sanzinia madagascariensis) 
Blå gekko (Lygodactylus williamsi) 
Kinesisk krokodilleøgle (Shinisaurus crocodilurus)
Psykedelisk gekko(Cnemaspis psychedelica)

Fugle
Gråpapegøje/grå jaco (Psittacus erithacus)  
Lille gultoppet kakadu (Cacatua sulphurea)
Gulnakket amazone (Amazona auropalliata)
(Dobbelt) gulhovedet amazone (Amazona oratrix)
Stor militær/soldater ara (Ara ambiguus)
Lille militær-/soldaterara (Ara militaris)
Lyserød ara (Ara macao)
Hornparakit (Eunymphicus cornutus)
Blåstrubet conure (Pyrrhura cruentata) 
Goffins kakadue (Cacatua goffiniana) 
Molukkakadu (Cacatua sulphurea)

Læs mere om import og eksport til og fra EU .

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email