Grønland og Færøerne

Grønland og Færøerne er en del af det Danske Rigsfællesskab, men de er ikke med i EU. Grønland trådte ud af EU 1. februar 1985, mens Færøerne aldrig har været medlem. Når det drejer sig om effekter omfattet af CITES gælder derfor de samme regler ved transport fra Grønland og Færøerne til Danmark, som mellem Danmark og andre lande uden for EU.

Ejer du eksempelvis tupilakker, en narhvalstand eller andet omfattet af CITES, som du eventuelt har haft med hjem fra Grønland eller Færøerne, og som du ønsker at sælge, er der forskellige regler for, hvad der er tilladt.

Har du hjemtaget effekter som personlig bohave fra Grønland efter 1. februar 1985, er det som udgangspunkt ikke tilladt at sælge dem videre. Dog kan det, afhængigt af tidspunktet for indførsel, være lovligt at sælge effekter omfattet af bilag B. For genstande hjemtaget før 1. februar 1985 eller genstande, som er importeret til Danmark med henblik på kommerciel anvendelse, kan videresalg typisk tillades, men der er muligvis behov for en tilladelse til videresalg; læs mere her .

Skal du flytte eksempelvis fra Grønland eller Færøerne til Danmark, kan du læse om fremgangsmåden her .

Færøerne

Grindehval
Grindehval er på bilag A og import heraf kan normalt  ikke tillades. Det er dog under særlige omstændigheder tilladt at importere mindre mængder kød fra grindehval til personligt brug. Ved indførsel kræves både eksporttilladelse fra Færøerne samt en importtilladelse fra Danmark.

Eksporttilladelser fra Færøerne skal søges hos Havstovan (Havforskningsinstituttet) på Færøerne: kontaktinformation

Personer med fast bopæl på Færøerne kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe op til 10 kg grindehvalkød/-spæk i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse. Kødet må ikke videresælges eller gives væk som gave. Kødet må gerne spises sammen med venner og familie.

Grønland

Rensdyr og moskus er ikke omfattet af CITES, og produkter heraf kan derfor hjemtages uden CITES-tilladelser.
Sæler fra Grønland er heller ikke omfattet af CITES, og produkter heraf kræver derfor ikke CITES-tilladelser. EU har dog indført særlige regler for import af sælprodukter herunder sælskind fra Grønland. Som almindelig turist er det dog tilladt at hjemtage sælprodukter til eget og familiens brug i bagagen.

Hvalros
Hvalros er opført på bilag B. Siden 26. september 2006 har det ikke været muligt at få en importtilladelse til hvalrosprodukter fra Grønland, da EU vurderer at Grønlands fangst af hvalros ikke er bæredygtigt. Hvalros kan stadig importeres som personlig effekt eller bohave , da der ikke skal udstedes en importtilladelse af Miljøstyrelsen til dette formål.

Isbjørn
Isbjørn er opført på bilag B. Grønland har pr. 1. april 2008 indført et midlertidigt stop for udførsel af isbjørneprodukter. Det betyder at der ikke udstedes grønlandske eksporttilladelser, og derved kan Miljøstyrelsen ikke udstede importtilladelser. Det betyder yderligere, at isbjørneprodukter ikke lovligt kan indføres fra Grønland. Det er dog muligt at indføre isbjørneprodukter, hvis de indgår som en del af ens bohave i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark. Hertil kræves nemlig ikke CITES tilladelser. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Narhval
Narhval er opført på bilag A, med mindre der er tale om narhval fanget af grønlandske fangere, med tilladelse fra de grønlandske myndigheder. Når dette er tilfældet behandles narhval som værende omfattet af bilag B (dog ikke kødprodukter til kommerciel brug).
Grønland har pr. 2006 indført et midlertidigt stop for udførsel af narhvalprodukter. Det betyder at der ikke udstedes grønlandske eksporttilladelser, og derved kan Miljøstyrelsen ikke udstede importtilladelser. Det betyder yderligere, at narhvalprodukter ikke lovligt kan indføres fra Grønland. Det er dog muligt at indføre narhvalprodukter, hvis de indgår som en del af ens bohave i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark. Hertil kræves nemlig ikke CITES tilladelser. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Kaskelot
Kaskelot er opført på bilag A, dvs. at der ved import til Danmark både kræves en eksporttilladelse fra Grønland samt en importtilladelse fra Danmark. Det er i udgangspunktet kun muligt at opnå tilladelserne, hvis indførsel sker som en del af en bohaveflytning. Genstandene må ikke efterfølgende sælges.

Hvidhval, vågehval, og grindehval.
Er alle på bilag A, med mindre der er tale om en hval fanget af grønlandske fangere, med tilladelse fra de grønlandske myndigheder, hvorved enheden behandles som værende bilag B (dog ikke kødprodukter til kommerciel brug).

Personer med fast bopæl i Grønland kan i forbindelse med rejse til Danmark medbringe op til 10 kg hvalkød/-spæk i deres rejsebagage til eget forbrug uden indhentelse af CITES importtilladelse. Kødet må ikke videresælges eller gives væk som gave. Kødet må gerne spises sammen med venner og familie.

Spørgsmål om CITES tilladelser i forbindelse med ind- og udførsel fra Grønland kan rettes til Grønlands Selvstyres CITES kontor i Nuuk.

email: Obfuscated Email

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email