Søg på en art

EU har sammen med det internationale CITES sekretariat og andre interessenter lavet en database, Species+, hvor man kan søge efter dyr og planter omfattet af Washingtonkonventionen/CITES ved brug af deres videnskabelige navne. Der kan også søges på dyrenes og planternes almindelige navne på flere forskellige sprog bl.a. engelsk. Hvis du ikkekender den pågældende arts videnskabelige navn, så prøv at finde det ved at google. Bemærk at det kun er arter som er omfattet, der kan søges frem i species+; kan du ikke finde arten, er den enten ikke omfattet eller også er navnet stavet forkert.

Sådan gør du:

1. Når du har åbnet linket kan du søge på artens videnskablige navn. Der kan som regel også søges på engelske, spanske, tyske og franske artsnavne, hvis man evt. skulle kende dem.

2. Når du begynder at taste navnet, vil der under indtastningsfeltet komme en række mulige forslag, når du ser den art du søger efter, trykker du på det.

3. Du får nu en side frem, hvor du kan se en lang række oplysninger om arten, bl.a. dens videnskabelige navnartens latinske navn, samt mulighed for at se artens navne på andre sprog (Names), artens udbredelse (Distribution), på hvilken liste og bilag arten er på (Legal),  samt referencer (References) og dokumenter (Documents), som lister CITES dokumenter fro den pågældende art.

4. På fanen "Legal", kan du se, hvordan arten er listet i CITES, CITES kvoter, CITES supensioner, EU bilag, og EU beslutninger, som vedrører den pågældende art.

5. Scroller du ned ad siden, kan du se, hvis EUs videnskablige råd har lavet en vurdering af et enkelt lands udnyttelse af arten (EU beslutninger/EU decisions). Har rådet fundet, at denne udnyttelse ikke er bæredygtig, vil der under "SRG opinion" stå Negative, denne vurdering vil oftest føre til et importforbud, som kan ses i næste kolonne. Det er igen den øverste vurdering for de enkelte lande, der er gældende. I sidste kolonne kan se eventuelle bemærkninger og lignende samt undtagelser.

6. Er der udstedt kvoter på arten, vil man kunne se disse kvoter for de enkelte lande lige efter selve CITES listningen. Første kolonne viser, hvilket år kvoten er fra, næste kolonne viser for hvilket land, herefter kan man se kvotens antal, og i sidste kolonne kan man se hvad kvoten gælder for og andre bemærkninger. Det er det indeværende års kvote der er den gældende.

Vær opmærksom på, at der kan være rigtig meget yderligere information gemt under den lille fane "show history", som findes efter hvert afsnit på fanen "legal".

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email