Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

W – Indfanget eller indsamlet i naturen.

F – Dyr i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.

C  – Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.

O – Fra før konventionen. (Anvendes kun sammen med anden oprindelseskode).

R  – Enheder, der hidrører fra opdrætsarbejde.

D  – Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006 samt dele og produkter fremstillet heraf.

A  – Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.

I – Konfiskeret eller beslaglagte enheder. (Anvendes kun sammen med anden oprindelseskode).

U – Ukendt oprindelse (skal begrundes).

Ved rubrik 11 og 12 forstås nummer og udstedelsesdato for tidligere udstedte CITES-papirer. Udfyldning af de øvrige rubrikker afhænger af, hvilke effekter der søges certifikat på og af effekternes historie. Husk at underskrive skemaet i rubrik 20.

Alle ansøgninger skal vedlægges dokumentation for effekternes oprindelse

Dokumentationen kan være i form af købsbeviser, importtilladelser, tidligere udstedte CITES-certifikater, opdrætserklæringer m.m., eller en underskrevet forklaring på hvordan og hvornår ansøger er kommet i besiddelse af effekterne.

Hvis effekter skal kunne sælges hver for sig, skal der søges om individuelle certifikater til effekterne. Der skal derfor udfyldes et skema for hver effekt, og hertil skal den nødvendige information vedlægges, f.eks. individuelle billeder, ringnumre, særlige mærker eller lignende.

Særlige forhold

Levende dyr (fugle, skildpadder, slanger mv.)

Ansøgningen skal altid vedlægges dokumentation for dyrenes oprindelse. Dokumentationen kan være:

  • Eget opdræt: Kopier af forældredyrenes certifikater. Er der tale om skildpadder med bugskjoldslængde over 10 cm skal dyret være chippet, og chipmærkningen skal fremgå af certifikatet. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse numrene på certifikaterne i ansøgningen.
  • Købte dyr: Dokumentation for købet samt for dyrets oprindelse, f.eks. i form af tidligere udstedte CITES-certifikater eller en opdrætserklæring fra sælger.
  • Foræringer/arv: En underskrevet erklæring på, hvornår og hvordan ansøger er kommet i besiddelse af dyret.

Fugle: Fugle skal som udgangspunkt altid bære en sømløst lukket fodring. Ringens nummer skal oplyses på ansøgningsskemaet. Hvis fuglene ikke er mærket med en sømløst lukket ring, skal de chipmærkes, og chipnummeret ligeledes oplyses på ansøgningsskemaet.

Skildpadder: Hvis skildpaddens bugskjold er mindre end 10 cm langt, skal ansøgningen vedlægges et tydeligt billede af bugskjoldet. Billedet vil blive hæftet på certifikatet, som derved entydigt henviser til den pågældende skildpadde. Hvis skildpaddens bugskjold er mere end 10 cm langt, skal skildpadden chipmærkes, inden der kan udstedes et certifikat. Chipmærkning kan ske hos en dyrlæge og chippens nummer skal oplyses på ansøgningsskemaet.

Slanger: Hvis slangen vejer mindre end 200 gr., skal ansøgningen vedlægges et tydeligt billede af slanges nakke og overside af hoved. Billedet vil blive hæftet på certifikatet, som derved entydigt henviser til den pågældende slange. Hvis slangen vejer over 200 gr., skal slangen chipmærkes inden der kan udstedes et certifikat. Chipmærkning kan ske hos en dyrlæge og chippens nummer skal oplyses på ansøgningsskemaet.

Øvrige dyr: Andre dyr, f.eks. kamæleoner, skal chipmærkes før der kan udstedes CITES-certifikater. Vær opmærksom på, at det er forskelligt, hvornår det er forsvarligt at chipmærke dyr, og at det ofte afgøres ud fra dyrenes vægt. I tvivlssituationer kan CITES-sektionen i Miljøstyrelsen kontaktes.

Udskårne tænder, horn og ben (tupilakker, stødtænder, smykker mv.)

På ansøgningsskemaet skal effekternes længde og vægt oplyses, og der skal vedlægges tydelige billeder af effekterne. Hvis ikke ansøger er bekendt med hvilken art, effekten stammer fra, kan dette oplyses i rubrik 20.

Rå tænder, horn og ben (kaskelot, elefant, hvalros, tiger mv.)

På ansøgningsskemaet skal effekternes længde og vægt oplyses, og der skal vedlægges tydelige billeder af effekterne. Elefantstødtænders længde måles langs tandens yderside og giver derved det længst mulige mål. Hvis ikke ansøger er bekendt med hvilken art, effekten stammer fra, kan dette oplyses i rubrik 20.

Skind, pelse, udstoppede dyr og effekter fra dyr (skildpaddeskjold mv.)

Ansøgningen skal vedlægges tydelige billeder af effekterne, og eventuelle mærkninger skal oplyses på ansøgningsskemaet. Hvis ikke ansøger er bekendt med hvilken art, effekten stammer fra, kan dette oplyses i rubrik 20.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email