Beskrivelse af bogstavkoderne i rubrik 9

W – Indfanget eller indsamlet i naturen.
F – Dyr i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.

C  – Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.

O – Fra før konventionen. (Anvendes kun sammen med anden oprindelseskode).
R  – Enheder, der hidrører fra opdrætsarbejde.
D  – Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006 samt dele og produkter fremstillet heraf.
A  – Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordningen (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf.
I – Konfiskeret eller beslaglagte enheder. (Anvendes kun sammen med anden oprindelseskode).
U – Ukendt oprindelse (skal begrundes).

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på