Vadehavet som verdensarv

Den danske del af Vadehavet er kommet på UNESCO's liste over verdensarv - i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

På sit 38. møde i Doha, Qatar, i juni 2014 har UNESCO's verdensarvkomité besluttet at udpege den danske del af Vadehavet som verdensarv.

Med udpegningen har hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, status som verdensarv. Den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, har været udpeget som UNESCO verdensarv siden 2009.

Vadehavet som verdensarv

Kort over området

Hvad betyder udpegningen?

UNESCO's udpegning af den danske del af Vadehavet som verdensnaturarv er en global anerkendelse af det arbejde, som i årtier er blevet gjort for at beskytte området, og det betyder flere fordele og muligheder for regionen.

Der følger ikke nye reguleringer af området med udpegningen. UNESCO udpeger kun områder, der i forvejen er godt beskyttet, og Vadehavet er allerede i dag et natur- og vildtreservatområde og har en meget høj grad af beskyttelse.

Naturbeskyttelse over landegrænser

De tre lande langs Vadehavet, Tyskland, Holland og Danmark, har siden 1978 arbejdet sammen om at beskytte Vadehavet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Landene samarbejder blandt andet om naturovervågning og -beskyttelse.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde har også spillet en afgørende rolle i arbejdet med at få udpeget Vadehavet som verdensnaturarv.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Hvad er verdensarv?

UNESCO har udpeget en række monumenter, bygninger, kulturlandskaber og naturområder som verdensarv, fordi de har enestående værdi for menneskeheden.

Udpegeningen sker på grundlag af konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, og de udvalgte steder kommer på UNESCO's verdensarvliste. På listen finder man blandt andet Grand Canyon i USA, Egyptens pyramider, Taj Mahal i Indien og danske Kronborg.

Vadehavet

Verdensarvlisten

Tidslinje

Natur i verdensklasse

Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. Det består af øer, tidevandskanaler, løb, mudderflader og kyst, som hele tiden ændrer form og nogle gange endda sted. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv og er et af verdens mest produktive økosystemer.

To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant - fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til havoverflade kruset af bølger.

Vadehavet er natur, vild og utæmmet. Hvad enten det er dyr eller planter, må arterne være klar til at overleve de omskiftelige betingelser. Livet kan være udfordrende, og hvert dyr eller plante har tilpasset sig de specielle forhold.

Naturguide til Vadehavet   Nationalpark Vadehavet