Miljøstøtte til Arktis

Miljøstøtten til Arktis administreres af Miljøministeriet (Miljøstyrelsen) og anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på den danske del af Arktisk.

Billedet viser isflager/isbjerg fra Arktis.

Nedenfor får du en kortfattet introduktion til ordningen. Hvis du ønsker at gå mere i detaljen og se programmer, udbud m.v. kan du læse vores store sektion om Arktis.

Hvad er formålet med ordningen?

Miljøstøtte til Arktis er en tilskudsordning, der skal styrke indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø og natur. Ordningen administreres under hensyntagen til Rigsfællesskabets strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde. 

Hvad kan der søges om tilskud til?

Der kan ydes tilskud til videns-, kapacitets- og metodeudvikling, pilotprojekter mv. med relevans for den danske del af Arktis med henblik på at forbedre og bevare de lokale miljøforhold. Der ses gerne projektansøgninger, som belyser muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.  Projekterne skal falde indenfor finanslovens bestemmelser (§24.51.31.). Der er p.t. afsat 29 mio. årligt.

Hvem kan søge om tilskud?

Tilskud kan søges af virksomheder, selskaber, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Ansøgningsrunder annonceres i pressen.

Hvor kan man få flere oplysninger om ordningerne? 

Mere information om Miljøstøtte til Arktis fås hos Miljøstyrelsen, Landskab og Skov, tlf. 72 54 40 00, e-mail:

Mere information om Miljøstøtte til Arktis fås hos Miljøstyrelsen

Landskab og Skov