Miljøstøtte til Arktis

Miljøstøtten til Arktis administreres af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) og anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktisk.

Billedet viser isflager/isbjerg fra Arktis.

Nedenfor får du en kortfattet introduktion til ordningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Miljøstøtte til Arktis er en tilskudsordning, der skal styrke indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø og natur. Ordningen administreres under hensyntagen til Rigsfællesskabets strategi for Arktis 2011-2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde samt andre internationale aftaler. 

Hvad kan der søges om tilskud til?

Der kan ydes tilskud til moniterings- og vurderingarbejde i Arktis samt videns-, kapacitets- og metodeudvikling, pilotprojekter mv. med relevans for rigsfællesskabets del af Arktis med henblik på at forbedre og bevare de lokale miljøforhold. Der ses gerne projektansøgninger, som belyser muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.  Projekterne skal falde indenfor finanslovens bestemmelser (§24.51.31.). Det vil af annoncering fremgå, hvilke typer af projekter, der vil blive prioriteret. Der er p.t. afsat 29 mio. årligt.

Ansøgningsrunder annonceres i pressen, her på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Statens Tilskudspuljer (statens-tilskudspuljer.dk).

Ordningen administreres efter Bekendtgørelse om Miljøstøtte til Arktis.

Hvor kan man få flere oplysninger om ordningerne? 

Mere information om Miljøstøtte til Arktis fås hos Miljøstyrelsen, Landskab og Skov, tlf. 72 54 40 00, e-mail:

Mere information om Miljøstøtte til Arktis fås hos Miljøstyrelsen

Landskab og Skov