Dancea: Miljøstøtte til Arktis

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen.

Danmark har siden 1994 ydet miljøstøtte til Arktis. Ordningen kaldes Dancea (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) og medvirker til, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser i Arktisk Råd og andre relevante international fora.