Dancea: Miljøstøtte til Arktis

Dancea er en miljøstøtteordning for Arktis, der administreres af Miljøstyrelsen. Formålet er at sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af Arktis.

Danmark har siden 1994 ydet miljøstøtte til Arktis. Ordningen kaldes Dancea (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) og medvirker til, at Rigsfællesskabet lever op til sine forpligtelser i Arktisk Råd og andre relevante international fora. En del af støtten udmøntes i tæt samarbejde med Hjemmestyret i Grønland og Hjemmestyret på Færøerne.

Dancea har siden 2005 fokuseret på følgende fire områder:

Derudover er mindre dele af støtten prioriteret til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet - herunder finansiering af de oprindelige folks sekretariat (IPS), aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.