Historien bag Arktisk Råd

Danmark er med i et internationalt miljøsamarbejde i Arktis, hvor hovedaktøren er Arktisk Råd. I dag er Den Arktiske Miljøstrategi (AEPS) underlagt Arktisk Råd.

Finland tog i 1989 initiativ til et samarbejde på tværs af landegrænserne i Arktis på grund af den alvorlige luftforurening fra Kolahalvøen. Dette samarbejde var første skridt mod en fælles miljøindsats i Arktis. To år senere vedtog de otte aktiske lande Den Arktiske Miljøstrategi - AEPS , som idag er en del af Arktisk Råds dagsorden.

I år 1996 blev Arktisk Råd oprettet. Alle otte lande i Arktis underskrev Ottowa-deklarationen, som binder landene til et samarbejde om udviklingen i Arktis herunder de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Med Arktisk Råd opstod desuden et samarbejde mellem de arktiske lande og organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk i Arktis.

Læs mere om Arktisk Råd på deres hjemmeside