Den Arktiske Miljøstrategi (AEPS)

Luft

Danmark er med i et internationalt miljøsamarbejde i Arktis, hvor hovedaktøren er Arktisk Råd. I dag er Den Arktiske Miljøstrategi (AEPS) underlagt Arktisk Råd.

Danmark tilsluttede sig i juni 1991 Den Arktiske Miljøstrategi AEPS (Arctic Enviromental Protection Strategy) (pdf, 82kb). Den blev vedtaget i Rovaniemi i Finland af de otte arktiske lande samt tre af de organisationer, der repræsenterer de oprindelige arktiske folk.

AEPS er nu underlagt Arktisk Råd, men står stadig som hovedhjørnestenen i det arktiske miljøsamarbejde og udgør grundlaget for den danske miljøindsats i Arktis.

De specifikke mål i AEPS er:

  • At beskytte det arktiske økosystem, herunder mennesker

  • At beskytte, forstærke og genoprette miljøkvaliteten og den bæredygtige udnyttelse af de naturlige ressourcer i Arktis, inklusiv de lokale og oprindelige befolkningers udnyttelse af de naturlige ressourcer

  • At anerkende og – i det omfang det er muligt – søge at imødekomme de traditionelle og kulturelle behov, værdier og levevis hos de oprindelige folk, som fremført af dem selv og relateret til beskyttelsen af det arktiske miljø

  • At overvåge tilstanden af det arktiske miljø

  • At identificere, reducere og som endeligt mål at eliminere forureningen